Duurzaam

Speciaal voor geïnteresseerden volgt hier een achtergrondverhaal over nationale en internationale initiatieven om de palingstand te verbeteren. De standpunten van de IUCN, de Europese aalverordening 1100/2007, de “nulbalans”, het pijnloos verdoven van de paling via de stunner, MSC/SEG en paling en het Duurzaam Paling Fonds. De sector heeft de laatste jaren enorme stappen gemaakt in het traject van verduurzaming. Met uitzet van glasaal en pootaal, het helpen van de schieraal (geslachtsrijpe aal) met het passeren van dammen, dijken, sluizen, pompen, gemalen en waterkrachtcentrales en wetenschappelijk onderzoek wordt de basis gelegd voor een gezonde toekomst. Veel projecten worden gefinancierd met gelden uit het Duurzaam Paling Fonds.

Daarnaast levert nationale en internationale samenwerking met NGO’s, Overheden en de Sustainable Eel Group en het delen van kennis met al deze organisaties een schat aan ervaring op. Deze ervaring kan uitstekend worden gebruikt in het vervolgtraject.